Zarząd Klubu


Jarosław Ścibor


Prezes zarządu

Gabriel Polańczyk


Wice prezes

Urszula Malinowska


Sekretarz

Krzysztof Marciszewski


Skarbnik

Darek Żygas


Członek zarządu

Piotr Balawajder


Członek zarządu

Marek Barylski


Członek zarządu

Komisja rewizyjna


Marcin Krysiak


Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Marcin Wojtyna


Członek Komisji Rewizyjnej

Michał Stefański


Członek Komisji Rewizyjnej