Szkolenia

1.Przygotowujemy do egzaminu na patent i pomagamy w uzyskaniu pozwolenia na broń.

Egzamin na patent.

Egzamin na patent (pistolet, karabin i strzelba) odbędzie się w dniu …-…-2024 (wrzesień-październik).

Koszt egzaminu zgodnie z cennikiem PZSS.

Kurs przygotowawczy z teorii 100,00 zł obowiązuje wszystkich biorących udział w egzaminie.

Lekarz w dniu egzaminu 100,00 zł obowiązuje wszystkich biorących udział w egzaminie.

Kurs przygotowawczy z praktyki 100,00 zł za dwie godziny. Zajęcia są prowadzone zgodnie z harmonogramem.

Osoby biorące udział w egzaminie poprawkowym wnoszą opłatę 50,00 zł na rozwój klubu.

Plan w dniu egzaminu

  1. kurs przygotowawczy z teorii od godzinie 700 do 900
  2. lekarz o godzinie 900
  3. egzamin teoretyczny o godzinie 1000
  4. następnie przystępujemy do egzaminu praktycznego (pistolet, karabin, strzelba).
  5. ogłoszenie wyników egzaminu

2.Kurs na III klasę sędziego strzelectwa sportowego (asystent sędziego) i szkolenie dla sędziów w celu przedłużenia licencji sędziowskiej.

W dniu 22-04-2024 o godzinie 16,00 odbędzie się kurs dla sędziów w celu przedłużenia licencji sędziowskich oraz kurs na sędziego klasy III.

  1. Kurs na sędziego klasy III – 300,00 zł (szkolenie, egzamin, licencja).
  2. Przedłużenie Licencji Sędziowskiej – 100,00 zł (szkolenie, egzamin, licencja)

3.Kurs na prowadzącego strzelanie.

Odbędzie się kurs na prowadzącego strzelanie w dwóch terminach. Pierwszy termin od 19-04-2024 do 21-04-2024 (godziny szkoleń zostaną wysłane na skrzynki mailowe) oraz drugi termin od 26-04-2024 do 28-04-2024 (godziny szkoleń zostaną wysłane na skrzynki mailowe). Koszt kursu oraz egzaminu 500,00 zł plus legitymacja prowadzącego strzelanie 100,00 zł.