KALENDARZ ZAWODÓW W ROKU 2020

Zawody organizowane przez KSS ORZEŁ w Kutnie będą odbywać się w niedziele od godz. 900 do 1500 .

 

Lp. NAZWA ZAWODÓW DATA P-pn K-pn P-sp 20 P-cz 10 K-sp 20 K – cz 5 Strzelba Wyniki
1 Zawody Noworoczne 26-01-2020 X X X X X X X
2 Zawody klubowe 23-02-2020 X X X X X X X
3 Zawody z okazji Dnia Kobiet 

Odwołane.

15-03-2020 X X X X X X X  
4 Zawody klubowe 

Odwołane.

26-04-2020 X X X X X X X  
5 Zawody z okazji Dnia Zwycięstwa

Odwołane.

17-05-2020 X X X X X X X  
6 III Memoriał Władysława Frątczaka

Odwołany.

07-06-2020 X X X X X X X  
7 Zawody Klubowe 12-07-2020 X X X X X X X
8 Zawody Klubowe 02-08-2020 X X X X X X X
8 Zawody Dynamiczne 09-08-2020
9 Zawody Klubowe 23-08-2020 X X X X X X X
10 Zawody z okazji Dni Kutna 06-09-2020 X X X X X X X
11 Zawody Klubowe z okazji „Święta Róży” 27-09-2020 X X X X X X X
12 Zawody Klubowe 11-10-2020 X X X X X X X
13 Zawody z okazji Dnia Niepodległości

Odwołane

08-11-2020 X X X X X X X
14 Zawody Mikołajkowe 06-12-2020 X X X X X X X  

 

Po każdych zawodach komunikat klasyfikacyjny zamieszczany będzie na stronie www.ŁZSS.PL oraz wysyłany mailowo na podane skrzynki.

Przypomina się jednocześnie, że członków klubu posiadających licencje zawodnicze obowiązuje udział w zawodach Klubu Strzelectwa Sportowego „ORZEŁ” w następujących ilościach:

    • 4 starty w jednym rodzaju broni (pistolet),

    • 2 starty (karabin),

  • 2 starty (strzelba).

Dni treningów:

Dni i godziny znajdują się na stronie internetowej w zakładce https://orzel.kutno.pl/harmonogram/

Inne informację o zmianach i zajęciach ustalane będą drogą mailową klub@orzel.kutno.pl lub w wyjątkowych sytuacjach telefonicznie.