R E G U L A M I N ZAWODÓW „II MEMORIAŁ WŁADYSŁAWA FRĄTCZAKA” 

CEL ZAWODÓW: 

Popularyzacja sportu strzeleckiego 

Zdobywanie norm na odznaki strzeleckie 

Wyłonienie najlepszych zawodników 

ORGANIZATOR ZAWODÓW: 

Klub Strzelectwa Sportowego „Orzeł” w Kutnie www.orzel.kutno.pl 

TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW: 

8 czerwca 2019 r. (sobota – od 800-1500) 

strzelnica KSS ORZEŁ ul. Majdany 12 w Kutnie 

ZGŁOSZENIA ZAWODNIKÓW 

Zgłoszenia nie są wymagane (dotyczy tylko konkurencji open), ale prosimy o przybycie 60 minut przed zakończeniem zawodów. 

Zgłoszenia osób strzelających konkurencje pneumatyczne, uprzejmie proszę o przysyłanie do 31-05-2019. 

Listy startowe zostaną przesłane drogą mailową. 

PROGRAM ZAWODÓW: 

10m Pistolet pneumatyczny 40 strzałów młodzicy, Ppn 50 – j. mł., Ppn 60 – j., Ppn 60 s. 

10m Karabin pneumatyczny 40 strzałów młodzicy, Kpn 50 – j. mł., Kpn 60 – j., Kpn 60 s. 

25m Pistolet sportowy część dokładna – 20 strzałów ocenianych z 25 strzałów oddanych (20 min) 

25m Pistolet centralnego zapłonu – 10 strzałów ocenianych z 13 strzałów oddanych (15 min) 

50m Karabin dowolny leżąc – 20 strzałów ocenianych (15 min) 

50m Karabin centralnego zapłonu leżąc (przyrządy celownicze otwarte lub kolimator) –5 strzałów ocenianych (5 min) 

UCZESTNICTWO: 

Wszyscy posiadający licencję PZSS 

Wszyscy członkowie starający się o patent strzelecki i licencje zawodniczą. 

KLASYFIKACJA I NAGRODY: 

Indywidualna – w każdej konkurencji według uzyskanych wyników. 

Za pierwsze 3 miejsca w zależności od ilości zawodników startujących w poszczególnych konkurencjach. Zawodnicy otrzymają puchary i nagrody rzeczowe od sponsorów. 

Nagrody zostaną wręczone 30 minut po zakończeniu zawodów przez Prezydenta miasta Kutna. 

WYNIKI 

Wyniki zostaną opublikowane na stronie klubowej www.orzel.kutno.pl oraz ŁZSS i zostaną wysłane na skrzynki mailowe (otrzymane dobrowolnie od zawodników). 

SPRAWY FINANSOWE: 

Startowe za konkurencje pneumatyczne – 10 zł 

Startowe za konkurencję kulowe – 30 zł (w ramach startowego – amunicja) 

RÓŻNE: 

Zakończenie zawodów nastąpi 30 minut po ostatniej zmianie strzelań 

W zawodach obowiązują aktualne przepisy bezpieczeństwa, przepisy strzeleckie i powyższy regulamin oraz regulamin PZSS. 

Zawody ujęte w kalendarzu ŁZSS 

Będzie również ciepły posiłek i napoje.