Wpisowe, składki i opłaty ...

Numer konta bankowego:
30 1090 1304 0000 0001 4145 0190

WPISOWE DO KLUBU
200,00 zł dotyczy osób, które ukończyły 18 lat.

Dzieci do lat 18 zapisują się bez tej wpłaty.

SKŁADKA ROCZNA

W roku 2021 wynosi 350,00 zł jednorazowo wpłacana na konto klubu lub do skarbnika klubu. dotyczy wszystkich członków klubu.

SKŁADKA DLA MŁODZIEŻY

Opłata jednorazowa 350,00 zł za cały rok 2021.

SKŁADKA DOBROWOLNA
…………zł. Jest to kwota, która pomaga w rozwoju klubu. Możemy remontować obiekt oraz wymieniać sprzęt na nowszy.

STARTOWE W ZAWODACH w roku 2021
Zgodnie z regulaminem zawodów

PATENTY I LICENCJE ZAWODNICZE
– Patent i licencja zawodnicza dla młodzieży do 18 roku życia są bezpłatne.
– Patent i licencja zawodnicza dla wszystkich, którzy ukończyli 18 lat są płatne indywidualnie, zgodnie z cennikiem PZSS.