Wpisowe, składki i opłaty ...

Numer konta bankowego:
30 1090 1304 0000 0001 4145 0190

WPISOWE DO KLUBU
400,00 zł

SKŁADKA ROCZNA

W roku 2022 wynosi 350,00 zł jednorazowo wpłacana na konto klubu lub do skarbnika klubu. dotyczy wszystkich członków klubu.

SKŁADKA DLA MŁODZIEŻY

Opłata jednorazowa 350,00 zł za cały rok.

SKŁADKA DOBROWOLNA
…………zł. Jest to kwota, która pomaga w rozwoju klubu. Możemy remontować obiekt oraz wymieniać sprzęt na nowszy.

STARTOWE W ZAWODACH w roku 2022
Zgodnie z regulaminem zawodów

PATENTY I LICENCJE ZAWODNICZE
– Patent i licencja zawodnicza dla młodzieży do 18 roku życia są bezpłatne.
– Patent i licencja zawodnicza dla wszystkich, którzy ukończyli 18 lat są płatne indywidualnie, zgodnie z cennikiem PZSS.