Wpisowe, składki i opłaty ...

Numer konta bankowego:
30 1090 1304 0000 0001 4145 0190

WPISOWE DO KLUBU
200,00 zł dotyczy osób, które ukończyły 18 lat.

Dzieci do lat 18 zapisują się bez tej wpłaty.

SKŁADKA ROCZNA
310,00 zł jednorazowo wpłacana na konto lub do skarbnika klubu. Dotyczy wszystkich członków klubu.

SKŁADKA DLA MŁODZIEŻY

Opłata jednorazowa 310,00 zł za cały rok.

SKŁADKA DOBROWOLNA
…………zł. Jest to kwota, która pomaga w rozwoju klubu. Możemy remontować obiekt oraz wymieniać sprzęt na nowszy.

STARTOWE W ZAWODACH w roku 2020
Zgodnie z regulaminem zawodów

PATENTY I LICENCJE ZAWODNICZE
– Patent i licencja zawodnicza dla młodzieży do 18 roku życia są bezpłatne.
– Patent i licencja zawodnicza dla wszystkich, którzy ukończyli 18 lat są płatne indywidualnie, zgodnie z cennikiem PZSS.