Zarząd Klubu


Mirosław Ziętek


Prezes zarządu

Gabriel Polańczyk


Wice prezes
d/s sportu

Rafał Lewandowski


Sekretarz

Krzysztof Marciszewski


Skarbnik

Komisja rewizyjna


Stanisław Wikaryjczak


Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Andrzej Pisarski


Członek Komisji Rewizyjnej

Władysław Cegielski


Członek Komisji Rewizyjnej