Szkolenia

1.Przygotowujemy do egzaminu na patent i pomagamy w uzyskaniu pozwolenia na broń.

Egzamin na patent.

Egzamin na patent (pistolet, karabin i strzelba) odbędzie się w dniu ……………. (niedziela).

Koszt egzaminu zgodnie z cennikiem PZSS.

Kurs przygotowawczy z teorii 100,00 zł obowiązuje wszystkich biorących udział w egzaminie.

Lekarz w dniu egzaminu 100,00 zł obowiązuje wszystkich biorących udział w egzaminie.

Kurs przygotowawczy z praktyki 100,00 zł za dwie godziny. Zajęcia są prowadzone zgodnie z harmonogramem.

Osoby biorące udział w egzaminie poprawkowym wnoszą opłatę 50,00 zł na rozwój klubu.

Plan w dniu egzaminu

  1. zaczynamy od lekarza o godzinie 700
  2. kurs przygotowawczy z teorii o godzinie 800
  3. egzamin teoretyczny o godzinie 1000
  4. następnie przystępujemy do egzaminu praktycznego (pistolet, karabin, strzelba).
  5. ogłoszenie wyników egzaminu

2.Kurs na III klasę sędziego strzelectwa sportowego i szkolenie dla sędziów w celu przedłużenia licencji sędziowskiej.

W dniu ………………………. po egzaminie na patent odbędzie się kurs dla sędziów w celu przedłużenia licencji sędziowskich oraz kurs na sędziego klasy III.

  1. Przedłużenie Licencji Sędziowskiej – 100,00 zł (szkolenie, egzamin, licencja)
  2. Kurs na sędziego klasy III – 250,00 zł (szkolenie, egzamin, licencja)

3.Prowadzimy szkolenia indywidualne i grupowe dla osób chcących nauczyć się strzelać z pistoletu, karabinu i strzelby.

  1. Szkolenie podstawowe pistolet, karabin strzelba – 200,00 zł
  2. Szkolenia rozszerzone ustalamy indywidualnie