Szkolenia

1.Przygotowujemy do egzaminu na patent i pomagamy w uzyskaniu pozwolenia na broń.

Egzamin na patent.

Egzamin na patent (pistolet, karabin i strzelba) odbędzie się w dniu 11-11-2023.

Koszt egzaminu zgodnie z cennikiem PZSS.

Kurs przygotowawczy z teorii 100,00 zł obowiązuje wszystkich biorących udział w egzaminie.

Lekarz w dniu egzaminu 100,00 zł obowiązuje wszystkich biorących udział w egzaminie.

Kurs przygotowawczy z praktyki 100,00 zł za dwie godziny. Zajęcia są prowadzone zgodnie z harmonogramem.

Osoby biorące udział w egzaminie poprawkowym wnoszą opłatę 50,00 zł na rozwój klubu.

Plan w dniu egzaminu

  1. kurs przygotowawczy z teorii od godzinie 700 do 900
  2. lekarz o godzinie 900
  3. egzamin teoretyczny o godzinie 1000
  4. następnie przystępujemy do egzaminu praktycznego (pistolet, karabin, strzelba).
  5. ogłoszenie wyników egzaminu

2.Kurs na III klasę sędziego strzelectwa sportowego (asystent) i szkolenie dla sędziów w celu przedłużenia licencji sędziowskiej.

W dniu ……………………….odbędzie się kurs dla sędziów w celu przedłużenia licencji sędziowskich oraz kurs na sędziego klasy III.

  1. Przedłużenie Licencji Sędziowskiej – 100,00 zł (szkolenie, egzamin, licencja)
  2. Kurs na sędziego klasy III – 250,00 zł (szkolenie, egzamin, licencja).

3.Kurs na prowadzącego strzelanie.

W dniu ……………………….odbędzie się kurs na prowadzącego strzelanie. Koszt kursu oraz egzaminu ……… zł